Πρόγραμμα

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

     

Αρχάριοι 3

17:00 – 18:30

Προχωρημένοι 2

18:00 – 19:30

Αρχάριοι 3

17:00 – 18:30

     

Προχωρημένοι 1

18:30 – 20:00

Αρχάριοι ενήλικες

20:00 - 21:30

Προχωρημένοι 1

18:30 – 20:00

     
     

 

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

     

Προχωρημένοι 2

18:00 – 19:30

Προχωρημένοι 1

10:00 - 11:30

Αγώνες σκάκι

     

Αγωνιστική ομάδα

20:00 - 22:00

Αρχάριοι

11:30 – 14:00

 

     
     

 

Σημειώσεις:

 

Η Τρίτη θα είναι κενή μέρα.

 

Η οικονομική ενύσχηση προς το Σύλλογο θα είναι 15 ευρώ το μήνα για τον κάθε μαθητή. Για τα αδέρφια θα είναι 20 ευρώ.

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

Πληροφορίες


Ακολουθήστε


     Google    Facebook    Likendin

     Twitter    YouTube 2    Rss

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Υποστήριξη